Tin tức

Exhibit at ARABLAB 2017 at the Dubai International

Cung cấp các dịch vụ với chất lượng cao, đáng tin cậy, sản phẩm đạt chất lượng xuất khẩu

Exhibit at Analytica China 2016 at Shanghai New Intern

Cung cấp các dịch vụ nhanh chóng, tin cậy cho khách hàng với chất lượng cao cùng các chế độ đảm bảo.

Thanks for all the dealers from Germany, China, Bengal, Singapore

Thanks for all the dealers from Germany, China, Bengal, Singapore

Service Workshop 2016 Aug. 18-19, 2016

Service Workshop 2016 Aug. 18-19, 2016